Dokładanka jednorącz na stronę oddechową

Dokładanka jednorącz na stronę oddechową

MODUŁ 2

Umiejętność odkręcania samej głowy, utrzymania jej blisko barku ręki przewodniej oraz pilnowania przy tym poprawnej pozycji bocznej już mamy. Dołóżmy do tego teraz pracującą rękę pod wodą oraz jej przerzut. W momencie rozpoczęcia fazy podwodnej ręki pracującej rozpocznij równocześnie odkręcanie głowy w celu nabrania oddechu. Nabieranie powietrza odbywać się powinno, zanim ręka dokończy fazę podwodną. Wykonując wyżej opisany element poprawnie unikniemy momentu, w którym ręka wejdzie do wody szybciej od głowy.

Istotnym i ułatwiającym oddychanie w kraulu elementem będzie utrzymywanie barku ręki przewodniej blisko głowy, a nie jak często błędnie rozumiane utrzymywanie głowy blisko barku. Błąd ten objawia się przewracaniem głowy w stronę barku, czyli nieutrzymywania jej prosto wzdłuż osi ciała.

Przed wyciągnięciem ręki z wody nogi powinny być ustawione w pozycji do szybowania. Trwać w tej pozycji należy do momentu, aż ręka przelatującą wejdzie do wody. Naciskając nogą ślizgową należy wejść do pozycji leżącej na brzuchu i rozpocząć na nowo prace nóg do kraula przygotowując kolejny ruch.

Scroll to Top
PRZYSPIESZ Logo